Hur mäter man?

Mät fönstrets synliga glasruta, inklusive eventuellt kitt. Lägg till 15 mm på vardera sida, detta för att vinkelkroken ska kunna vila på listen.

Om fönstret har en aluminiumlist i nederkant, skall det ej läggas till 15 mm på detta mått, utan där mäts/monteras spröjset stående mot listen.

Ange hur många rutor som du vill att fönstret ska delas in i, tex. 4 eller 6.

 

Montering

Montera ihop spröjset, sätt det mot fönstret för att kontrollera att det passar.

Börja sedan med den lodräta mittenpinnen, märk ut var vinkelkrokarna ska sättas i fönstrets list. Mät sedan ut de vågräta spröjspinnarna och montera vinkelkrokarna i fönsterlisten.

Skruva sedan åt krokarna så att spröjset hålls på plats.

 

Om ni har en aluminiumlist i nedre kant kan man monterar en vinkelkrok på spröjslisten som sedan hakas fast bakom aluminiumlisten. Detta för att hålla spröjset på plats. 

 

Vid beställningar / frågor är ni välkomna att ringa, skriva, faxa eller meila .Vi hoppas att ni ska bli nöjda med era spröjs.